Zadzwoń do nas: +48 602 170 792 | Znajdź nas na mapie >

Jak długo przechowywać księgi i dowody?

8 maja 2015

Podatników prowadzących księgi podatkowe obowiązuje przechowywanie ksiąg i wszystkich powiązanych z nimi dokumentów do upłynięcia okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego (art. 86 § 1 Ordynacja podatkowa), który wynosi 5 lat. Okres ten jest liczony od końca roku kalendarzowego przypadającego na termin zapłaty podatku za rok, którego dotyczy księga podatkowa.

Za księgi podatkowe uważa się m.in.: podatkową księgę przychodów i rozchodów, wszystkie ewidencje i rejestry prowadzone dla celów podatkowych, dowody księgowe.

Zatem podatnicy w 2015 r. mogą zlikwidować księgi podatkowe i pozostałe dokumenty prowadzonej działalności za okres do 2008 r., ponieważ okres przypadający na ich przechowywanie minął z końcem 2014 r.

Pięcioletni okres przechowywania ksiąg może ulec przerwaniu, a w konsekwencji wydłużeniu z powodu np. ogłoszenia upadłości. Mówi o tym art. 70 § 2-8 oraz art. 70a.

 

O autorze

Biuro rachunkowe Kotnis Filipczyk

Zespół Biura Rachunkowego Agnieszka Kotnis-Filipczyk tworzą profesjonaliści z wieloletnim doświadczeniem. W trosce o najwyższą jakość świadczonych usług, Biuro Rachunkowe Agnieszka Kotnis-Filipczyk nieustannie podnosi kwalifikacje swoich pracowników poprzez uczestnictwo w szkoleniach i kursach podatkowych oraz kadrowo-płacowych.

Przeczytaj również