Zadzwoń do nas: +48 602 170 792 | Znajdź nas na mapie >

Oferta

KPiR

 • księgowanie dokumentów,
 • wyliczanie zaliczek na podatek dochodowy,
 • ewidencja środków trwałych oraz wyposażenia,
 • sporządzanie i przekazywanie do urzędu rozliczeń podatkowych,
 • zarządzanie dokumentacją i rozliczeniami ZUS podatnika,
 • usługi doradztwa w zakresie księgowo-podatkowym,
 • zakładanie oraz likwidacja działalności.

Już od 150 zł netto miesięcznie!

Ryczałt

 • księgowanie dokumentów,
 • wyliczanie zaliczek na podatek dochodowy,
 • ewidencja środków trwałych,
 • sporządzanie i przekazywanie do urzędu rozliczeń podatkowych,
 • zarządzanie dokumentacją i rozliczeniami ZUS podatnika,
 • usługi doradztwa w zakresie księgowo-podatkowym,
 • zakładanie oraz likwidacja działalności.

Już od 100 zł netto miesięcznie!

Księga handlowa

 • otwarcie ksiąg rachunkowych,
 • bieżące zapisy dokumentów księgowych,
 • tworzenie zakładowych planów kont i polityki rachunkowości,
 • sporządzanie raportów kasowych,
 • wyliczanie zaliczek na podatek dochodowy,
 • ewidencja środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia,
 • uzgadnianie sald należności i zobowiązań,
 • zamknięcie roku obrotowego, w tym sporządzenie sprawozdania finansowego, zeznania rocznego CIT.

Już od 400 zł netto miesięcznie!

Inne

 • kompleksowe prowadzenie rozliczeń VAT (sprzedaży, zakupu, a także przy transakcjach wewnątrzwspólnotowych i imporcie usług oraz sporządzanie i przekazywanie do odpowiedniego urzędu skarbowego deklaracji VAT),
 • obsługa kadrowo-płacowa (m.in.: zgłaszanie zatrudnionych do ZUS, sporządzanie list płac, obliczanie zaliczek na podatek dochodowy od pracowników oraz miesięcznych składek i sporządzanie deklaracji ZUS, sporządzanie kart wynagrodzeń pracowników i PIT-11, przygotowywanie dokumentów dotyczących zatrudniania i zwalniania pracowników, prowadzenie dokumentacji kadrowej),
 • reprezentacja klienta w Urzędzie Skarbowym oraz ZUS,
 • pomoc dla rozpoczynających działalność,
 • wyprowadzanie zaległości księgowych.

ZUS dla Właścicieli i Osób Współpracujących GRATIS

Pierwsze 2 miesiące GRATIS dla nowootwartych firm