Zadzwoń do nas: +48 602 170 792 | Znajdź nas na mapie >

Skierowanie na badania wstępne – zmiany

23 maja 2015

Z dniem 1 kwietnia 2015 r. weszły przepisy nowelizujące zasady kierowania prawcowników na badania profilaktyczne (art. 229 K.p.).

Dopuszczenie pracownika do pracy jest możliwe jedynie po przeprowadzeniu badań wstępnych, które skutkują wydaniem orzeczenia lekarskiego, które stwierdza brak przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku (art. 229 § 4 K.p.)

Według aktualnych przepisów wyłączone spod obowiązku przeprowadzenia badań wstępnych są osoby przyjmowane do pracy ponownie u tego samego, konkretnego pracodawcy, lecz tylko gdy pracownik wraca na stanowisko, na którym pracował wcześniej u tego pracodawcy lub na stanowisko o identycznych warunkach pracy. Nawiązanie stosunku pracy u innego pracodawcy na dane stanowisko w ciągu 30 dni po rozwiązaniu albo wygaśnięciu umowy u innego pracodawcy, a również w przypadku pracowników pozostających w równoległym zatrudnieniu, nie skutkuje koniecznością przeprowadzenia badań wstępnych, gdy:

Nowa regulacja nie dotyczy osób, które są przyjmowane do wykonywania prac o charakterze szczególnie niebezpiecznym.

Aktualnie obowiązujące przepisy prawa wprowadzają jednolity wzór na badania lekarskie, który został umieszczony w załączniku do rozporządzenia.

Zmiany obowiązują od 1 kwietnia 2015 r., a więc skierowania na badania i zaświadczenia lekarskie, które zostały wydane przed wskazaną datą, powinny być traktowane z zastosowaniem starych zasad. Dotyczy to również badań profilaktycznych będących w toku na dzień 1.05.2015.

Nowelizacja wskazuje również, że badania profilaktyczne przeprowadza są w oparciu o skierowanie wydane przez pracodawcę, w jednostce medycyny pracy, z którą podpisał on umowę. Dodatkowo, orzeczenie lekarskie wydawane będzie wyłącznie pracownikowi.

O autorze

Biuro rachunkowe Kotnis Filipczyk

Zespół Biura Rachunkowego Agnieszka Kotnis-Filipczyk tworzą profesjonaliści z wieloletnim doświadczeniem. W trosce o najwyższą jakość świadczonych usług, Biuro Rachunkowe Agnieszka Kotnis-Filipczyk nieustannie podnosi kwalifikacje swoich pracowników poprzez uczestnictwo w szkoleniach i kursach podatkowych oraz kadrowo-płacowych.

Przeczytaj również